179B 3 tháng 2, Phường 11 , Quận 10

LUSSO 3 THÁNG 2 

Địa chỉ : 179B đường 3 tháng 2, Phường 11, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

HOTLINE : 01234.72.12.86

Giờ làm việc : 8h00 -> 21h30